Funksjonell karakterisering og preklinisk evalueringsgruppe

Gruppen har to hovedmål:

  1. Funksjonell karakterisering av faktorer som er involvert i brystkreftutvikling.
  2. Pre-klinisk testing og evaluering av nye medisiner og medisinkombinasjoner.

I studiene våre fokuserer vi i hovedsak på kreftcellelinjer som opprinnelig stammer fra mennesker og in vivo-modeller hvor humane brystkreftceller vokser i mus med nedsatt immunforsvar. I tillegg bruker vi en genmodifisert (transgen) modell som er velegnet til å studere brystkreftutvikling. To begrensninger med disse dyremodellene er mangelen på immunsystem og det faktum at vi arbeider med tumorutvikling i en annen art enn mennesker. Derfor retter vi også fokus mot å etablere humaniserte dyremodeller. I slike modeller vil man erstatte musenes benmarg med humane celler og dermed kunne skape et humant immunsystem i dyrene. Dersom benmargen som transplanteres inn i musene stammer fra samme pasient som kreftcellene brukt i modellen, vil dette kunne være et viktig verktøy i in vivo-uttesting av persontilpasset kreftmedisin.

Dyremodellene vi bruker for brystkreft brukes også til å studere tumorheterogenitet og respons etter behandling. Seksjon for komparariv medisin er velutstyrt for å ta nyttige bilder som kan benyttes til å studere tumorfysiologien, blodåredannelse og metabolismen i tumor og i mikromiljøet rundt. I tillegg kan tumormateriale fra dyrene brukes til molekylære analyser i søken etter prediktive markører og nye terapeutiske mål. Dette gjøres i samarbeid med Integrert genomikkgruppen, og ved metabolske studier samarbeider vi med MR Cancergruppen.

 

Gruppeleder Gunhild M. Mælandsmo, PhD, Oslo Universitetssykehus. Foto: Studio E.

Gruppemedlemmer:

  • Gunhild Mari Mælandsmo, PhD, gruppeleder. Epost: gmn(a)rr-research.no
  • Lina Prasmickaite, PhD
  • Mads Haugland Haugen, PhD
  • Olav Engebråten, MD PhD
  • Siri Juell, MSc
  • Solveig Pettersen, MSc
  • Geir Frode Øy, MSc
  • Lisa Gregusson Svartdal, MSc