Om nettverket

Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning skal gi tettere samarbeid mellom brystkreftforskere, med mål om bedre diagnostisering og behandling av brystkreft. Nettverket er støttet av Helse Sør-Øst. I januar 2019 ble nettverket utvidet fra et regionalt til et nasjonal nettverk. Våre nettsider finnes også i en engelsk variant med fokus på medlemmenes publiseringer i internasjonale tidsskrifter, se BreastCancerResearch.no.

Figuren viser gruppene som er tilknyttet nettverket. Illustrasjon: Ellen Tenstad.

Nettverket består av 15 forskningsgrupper fra 13 ulike institusjoner. I tillegg har vi brukermedvirkning fra Brystkreftforeningen, samt en rekke utenlandske samarbeidspartnere.

Nedenfor er link til beskrivelser av ti av nettverkets forskningsgrupper. Listen vil oppdateres.

 1. Klinisk og translasjonell brystkreftgruppe – Vestre Viken HF
 2. Klinisk brystkreftgruppe – Oslo Universitetssykehus 
 3. Biomarkører og eksperimentell behandling – Oslo Universitetssykehus 
 4. Genvariasjon og onkogenomikkgruppe – Oslo Universitetssykehus 
 5. Mikrometastaselaboratoriet – Oslo Universitetssykehus 
 6. Biomedisinsk informatikkgruppe – Universitetet i Oslo
 7. Forskningsgruppe for Brystkreft  – Stavanger Universitetssjukehus 
 8. Integrert genomikk – Oslo Universitetssykehus
 9. NTNU og St.Olavs Hospital HF 
 10. Kirurgisk brystkreftgruppe – Østfold Sykehus HF 
 11. Sørlandet sykehus HF 
 12. Sykehuset Innlandet  HF
 13. Akershus Universitetssykehus
 14. Haukeland Universitetssjukehus HF
 15. UiT – Norges Arktiske Universitet

Andre linker: