MR Cancer-gruppen

MR Cancer-gruppen ved NTNU, ledet av Professor Tone F. Bathen, studerer funksjonelle og metabolske egenskaper i kreft ved hjelp av magnetisk resonans (MR) avbildning og spektroskopi.

Ved å forstå hvordan MR kan beskrive disse egenskapene ønsker vi å utvikle bedre diagnostiske metoder, som både kan informere om prognose og hva som vil være det beste behandlingsalternativet.

Gruppen ble etablert av Professor Ingrid S. Gribbestad, og er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid innen stor-skala metabolske analyser av biobankmateriale og har lang erfaring med funksjonell MR-avbildning i kreft. Vi har som målsetning å forbedre og individualisere kreftbehandling ved å utvikle både nye MR-metoder og nye databehandlingsverktøy for funksjonelle og molekylære analyser av tumorer.

Vi bruker et bredt spektrum av metoder, fra kreftceller i kultur til pasienter, og har tilgang til MR-utstyr tilpasset in vitro, preklinisk og klinisk forskning.

Bildet viser gruppeleder Tone Bathen.

Gruppeleder Tone Bathen, PhD, NTNU. Foto: Geir Mogen.

Utvalgte artikler: