Kirurgisk brystkreftgruppe

Innsamling av materiale fra brystkreftpasienter til OSL2-studien.

Gruppeleder Britt Fritzman, MD/Rådgiver, Østfold Hospital Trust.