mammografi-gruppebilde

Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret. Foto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret.

Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret. Foto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret.