Cellesignalisering og målrettet terapi

Brystkreftforskerne Lisa og Rune i gang med et forsøk hvor de arbeider med brystkreftceller på sterilbenken.

I forskningsgruppa Cellesignalisering og målrettet terapi (CSTT) ved UiT Norges Arktiske Universitet, jobber vi for tiden med et prosjekt om stress-aktiverte signaliseringveier i brystkreft. Når cellene blir utsatt for stress, vil de respondere med å sende ut signaler via ulike signaliseringsveier for å oppnå likevekt og balanse. I prosjektet vårt undersøker vi slike stress-aktiverte signaliseringsveier i ulike typer brystkreftceller. Målet er å avdekke nye terapeutiske muligheter for å hindre progresjon av brystkreft, og å finne nye metoder for å optimalisere og personalisere dagens brystkreftbehandling. Vi fokuserer på to ulike signaliseringsveier som kalles p38 MAPK og GR signalisering. Begge disse signaliseringsveiene er involvert i ulike responser fra brystkreftceller. I tillegg er de involvert i mekanismer i cellene som aktiveres ved kjemoterapi og hormonbehandling.

Tidligere i år publiserte vi en artikkel om disse to signaliseringsveiene og interaksjonene mellom dem, hvor vi særlig fokuserte på trippel negativ brystkreft. Akkurat nå holder vi på å ferdigstille en ny publikasjon som handler om et nytt mål for brystkreftbehandling.

Link til forskningsgruppa sin internettside: Cell Signalling and Targeted therapy | UiT

MDA-MB-231 brystkreftceller immunfarget for p38 og GR.

Publikasjon av CSTT forskningsgruppa om to cellulære signaliseringsveier som er veldig viktig for brystkreftprogresjon og behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCF7 brystkreftcellelinje med farget cellekjerne blir overvåket for spredning.