Livsstil og kreftrisiko: Er det aldri for sent å starte et nytt og sunnere liv?

Hvordan påvirker livsstilen vår risikoen for å utvikle kreft? Det er kjent at livsstilsfaktorer som fysisk aktivitetsnivå, diett, røyking og alkohol kan påvirke utviklingen av kreft, men i hvor stor grad spiller livsstilen inn? Og er det aldri for sent å endre til en sunnere livsstil? Dette ønsker forskere ved NTNU å finne svaret på.

I dette prosjektet finansiert av Kreftforeningen undersøker vi livsstilen til en stor gruppe trøndere som deltar i HUNT studien (https://www.ntnu.no/hunt) for å forstå hvordan ulike livsstiler over tid påvirker risikoen for å utvikle brystkreft og andre krefttyper. HUNT deltakerne er fulgt over flere tiår, noe som gir oss svært verdifull informasjon om deres livsstil og eventuelle livsstilsendringer.

Vi vet i tillegg at noen livsstiler kan fremme inflammasjonsprosesser i kroppen, og vi ønsker å få svar på hvilken rolle livsstilsrelatert inflammasjon spiller i utviklingen av brystkreft. Vi har derfor målt en rekke inflammasjonsrelaterte proteiner i blodet til kvinner i HUNT som utviklet brystkreft og kvinner som forblir kreftfrie. Denne delstudien kan gi oss svaret på hvilke inflammatoriske prosesser som fremmes av ulike livsstiler, og hvordan disse prosessene bidrar til utviklingen av brystkreft. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Guro F. Giskeødegård ved NTNU.

Her er to av forskerne i prosjektet, Guro F. Giskeødegård og Julia Debik, avbildet foran «Tumorteltet» på Researcher’s night, et arrangement for å vekke interessen for realfag og forskning hos ungdom. Tumorteltet illustrerer et bryst, og forskjellen mellom friskt vev og tumorvev er illustrert med origami av forskjellige celletyper.