Fiskum 03

Kvinner og Kreft-studien har mottatt spørreskjema og blodprøver fra 50 000 norske kvinner. Disse er vårt grunnlag for å skape ny kunnskap om brystkreft.

Kvinner og Kreft-studien har mottatt spørreskjema og blodprøver fra 50 000 norske kvinner. Disse er vårt grunnlag for å skape ny kunnskap om brystkreft.