UIT – brystkreftforskere NOWAC2022

Et knippe forskere og studenter som jobber med brystkreft i Kvinner og Kreft-studien ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Øverst f.v.: Einar Holsbø, Marko Lukic, André Berli Delgado, Henrik Hansen Wallumrød. Foran f.v.: Sibila Subedi, Karina Standahl Olsen, Masoud Tafavvoghi.

Et knippe forskere og studenter som jobber med brystkreft i Kvinner og Kreft-studien ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Øverst f.v.: Einar Holsbø, Marko Lukic, André Berli Delgado, Henrik Hansen Wallumrød. Foran f.v.: Sibila Subedi, Karina Standahl Olsen, Masoud Tafavvoghi.