72 nye brystkreftrelevante mutasjoner funnet i global studie

Medlemmer av nettverket og OSBREAC har bidratt i en stor studie som ble publisert i Nature og Nature Genetics 23. oktober.

Som medlemmer av Oslo Breast Cancer Consortium (OSBREAC) har kirurger, onkologer og forskere fra OUS deltatt i analyseringen av genetiske data fra 275.000 kvinner, hvorav 146.000 har blitt diagnostisert med brystkreft. Mandag 23. oktober ble resultatene av disse analysene publisert i både Nature og Nature Genetics.

72 nye genvarianter som bidrar til økt risiko for å utvikle brystkreft har blitt identifisert takket være et stort internasjonalt samarbeid som involverer hundrevis av forskere. Arbeidet bak disse funnene er gjort av OncoArray Consortium, et stort samarbeid som omfatter 550 forskere fra rundt 300 ulike institusjoner på seks kontinenter, og OSBREAC er en del av dette. Studien har vakt oppsikt i media verden over, og er dekket av blant annet CNN.   

Fullstendig pressemelding kan lastes ned her: BCAC Press Release.