Alder og østrogennivå har betydning for immunresponsen i og ved brystkreftvev

Flere medlemmer av nettverket har bidratt til publikasjonen av en vitenskapelig artikkel som tar for seg betydningen av alder, BMI, østrogennivå og immunrespons i norske brystkreftpasienter.

Det er en kompleks sammenheng mellom immunrespons og østrogennivå hos brystkreftpasienter. Lave østrogennivåer i svulsten bidrar til å tiltrekke noen typer immunceller, som cytotoxiske leukocyter og makrofager, mens høye nivåer av østrogen har en immundempende effekt.

Forfatterne av artikkelen har karakterisert viktigheten av faktorene alder, BMI, østrogennivå og immunrespons ved å studere genuttrykket i kreftvev fra 195 pasienter ved Akershus Universitetssykehus og sammenligne resultatene med data fra store internasjonale kohorter som TCGA og Metabrick.

Et av hovedfunnene i studien er det inverse forholdet mellom østrogen i mikromiljøet i og ved kreftsvulsten og tilstedeværelsen av flere typer immunceller. Artikkelen bidrar til å forklare betydningen av de prognostisk relevante immuncellene i ER-negative kreftsvulster.

Age, estrogen, and immune response in breast adenocarcinoma and adjacent normal tissue
David A. Quigley, Andliena Tahiri, Torben Lüders, Margit H. Riis, Allan Balmain, Anne-Lise Børresen-Dale, Ida Bukholm & Vessela Kristensen.
OncoImmunology Vol. 6, Iss. 11, 2017