Analyse av primærtumor

Patologigruppen, Stavanger Universitetssykehus.

Total RNA fra den primære svulsten vil være fullt sekvensert på vår Ion Proton (NGS). MikroRNA-profiler fra svulster som er følsomme for adjuvant kjemoterapi vil bli sammenlignet med profiler fra resistente svulster. I tillegg vil prøvene bli sjekket for mutasjoner, spesielt i østrogen reseptor og andre kjente onkogener. Også Ki67-Justert Mitotisk Score (KAMS), som gir et mål på cellesyklus kinetikk av den proliferative populasjon av celler, vil bli vurdert. Sentrosom amplifikasjon (som et mål for svulst heterogenitet og kromosom ustabilitet) vil bli analysert.

Tilbake til Personalized Monitoring in Breast Cancer (PerMoBreCan).