Anne-Lise Børresen-Dale utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Anne-Lise Børresen-Dale og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel.

Ordensutnevelse til Anne-Lise Børresen-Dale for hennes arbeid innen kreftforskning

Nettverksmedlem Anne-Lise Børresen-Dale, Professor Emerita, er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».

Anne-Lise Børresen-Dale med Kongelig Norske St-Olavs Orden.

Anne-Lise Børresen-Dale med den Kongelig Norske St. Olavs Orden.

Markering for den gjeve utnevnelsen fant sted på Radiumhospitalet 28. august. Blant talerne som hedret Anne-Lise var administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, Frode Vartal fra Medisinsk fakultet, UiO, og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel.