Sigbjørn Smeland (klinikkdirektør i OUS) Anne-lise og Anne-Lise Ryel (kreftforeningen)