Behandlingsresistent brystkreft – kan vi finne noe som har effekt?

Hva kan vi tilby kreftpasienter som ikke responderer på standard behandling? Dette er et stadig tilbakevendende spørsmål for mange kreftleger.

I vår forskningsgruppe ved Oslo Universitetssykehus tester vi effekt av ulike medikamenter på tumorvekst i musemodeller for å avdekke mer lovende behandlingsstrategier. I dette prosjektet har vi stilt spørsmålet: Kan vi utføre tilsvarende uttesting på tumorvev dyrket utenfor kroppen? Derfor har vi etablert en metode hvor pasient-deriverte tumor biter dyrkes og behandles i små brønner som vist i figur 1.

Vi har vist at respons på behandling med tre forskjellige medikamenter på slike tumorbiter, samsvarer med respons i tumorer som vokser i en musemodell (figur 2). Dette gir oss håp om at denne metoden kan benyttes på biopsier fra pasienter for å avdekke sensitivitet til mulige medikamenter og dermed kunne forutsi en behandling som kan virke.

Prosjektet blir gjennomført av Lina Prasmickaite, Gunhild M. Mælandsmo, Solveig Pettersen og Geir Frode Øy ved Oslo universitetssykehus.