Bruker datasimulering for å finne den beste kreftbehandlingen

Kan datamaskiner i fremtiden brukes til å avgjøre hvilken kreftbehandling som er best for den enkelte pasient?

Kan datamaskiner i fremtiden brukes til å avgjøre hvilken kreftbehandling som er best for den enkelte pasient? Svaret er sannsynligvis ja. Det skal tas hensyn til mange variabler ved valg av kreftbehandling for en pasient, og i et spennende intervju på Titan kan du lese om hvordan maskiner kan hjelpe oss med dette.

Professor Arnaldo Frigessi og professor Vessela Kristensen er blant dem som er involvert i et prosjekt om å lage datasimuleringer av både kreftsvulster og behandlingsalternativene.

Titan er en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Titan.uio.no er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.