Brystbevarende er bedre enn å fjerne hele brystet

Kirurg ved Kalnes sykehus Olaf J Hartmann-Johnsen disputerte med «Brystbevarende er bedre enn å fjerne hele brystet» i september. Her følger kort resyme av avhandlingen og nederst link til hele avhandlingen med artikler.

Siden brystbevarende kirurgi ble akseptert som behandlingsmetode mot brystkreft på slutten av 80- tallet har man antatt at overlevelses gevinsten er lik om man bevarer eller fjerner brystet. Avhandlingen ”Breast-conserving therapy is better than mastectomy, based on registrydata from Norway” viser at kvinner som opereres brystbevarende har bedre overlevelse enn de som fjerner brystet. Artikkel I som er det første studie basert på tallmateriale utenfor USA, viser at de som gjennomgår brystbevarende operasjon har mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som fjerner brystet. Artikkel II er basert på kvinner som deltar i det norske mammografi screening programmet. Her har man identifisert en gruppe hvor det er spesielt gunstig med brystbevarende. Dersom svulsten er 2 cm eller mindre og det er 1 til 3 lymfeknuter med spredning, så har de som gjennomgår brystbevarende operasjon neste 3 ganger mindre risiko for å dø av brystkreft enn de som fjerner brystet. Basert på artikkel I, II og nå flere lignende europeiske studier, virker det mindre troverdig at overlevelses gevinsten er lik om en velger brystbevarende eller fjerning av hele brystet. I ”UpToDate” anbefales brystbevarende kirurgi som første valg om det ikke er kontraindikasjoner og det refereres blant annet til artikkel I. I artikkel II fremmes en hypotese om at cellegift som ødelegger gjenværende kreftceller i brystet kan trigge en gunstig immunrespons. Det er mulig at strålebehandling mot gjenværende brystvev og armhule kan gi en lignende respons. Det er nødvendig med detaljert informasjon om diagnose, behandling og oppfølging for å forsøke å identifisere en årsak som kan forklare funnene i artikkel I og II. Norsk Bryst Cancer Gruppe med kreftregisteret har etablert norsk kvalitetsregister for brystkreft. For å øke fokus og motivere for innsamling av data har artikkel III beskrevet hvordan innsendte data til kreftregisteret kan brukes for Europeisk sertifisering av sykehus som behandler brystkreft i Norge.

Les hele Olaf J Hartmann-Johnsen sin doktorgrads avhandling ved å følge lenken!