Brystkreft forskningsmøte – Hvordan styrke kliniske studier innen Helse Sør-Øst regionen

Nestleder i nettverket Professor Bjørn Naume fra Oslo Universitetssykehus inviterte på vegne av arbeidsutvalget i Forskningsgruppe Brystkreft til et forskningsmøte på brystkreft hvor hovedtema var  hvordan vi kan styrke kliniske brystkreftstudier i Helse Sør-Øst. Dette er viktig for å tilby alle pasienter lik mulighet til å delta i kliniske studier uavhengig av behandlingsted. Flere representanter fra sykehusene i Helse Sør-Øst møtte opp. Kliniske studier som er åpne for inklusjon ble presentert og nye studer som planlegges ble også presentert og diskutert. Nettverket presenterte også hvordan vi som et forsknings nettverk kan stimulerer og hjelpe til å starte opp kliniske studier. Møtet var en arena å komme med innspill og planlegge videre samarbeid rundt kliniske studier på brystkreft. Et flott initiativ fra Oslo Universitetssykehus! 

Jon Amund Kyte som presenterer ALICE studien
Hege Oma Ohnstad som presenterer EMIT studien
Bjørn Namue som presenterer Predix II studien

Følgende kliniske studier som er åpne for inklusjon ble presentert: 

 • EMIT1 
 • OPTIMA 
 • ALICE 
 • ICON 
 • I-BCT 
 • NeoLETEXE 
 • PRADA II 
 • Hypnosestudien 
 • Den Prospektive studien 
 • NATURAL-studien 
 • PRIMA2-studien 
 • Pasienttilfredshet ved brystkreftkirurgi
 • Neo-BCT-2

Les mer om studiene på våre sider under pågående studier eller på Helse-Norge portalen.

Følgende kliniske studier under planlegging ble presentert: 

 • EPIK-B3 (alpelisib v/TNBC)
 • INDAX
 • LORD studien
 • PREDIX II HER2
 • Taormina
 • IMPRESs
 • Bredt samtykke for brystkreftforskning i Vestre Viken