Kraby_Brystkreft_Figure2_web

Venstre: Vevsbit fra en kreftsvulst farget med hematoksylin, eosin og safran. Høyre: Vevsbit farget med immunhistokjemi slik at cellene i blodkar farges brune og celler som deler seg farges blå. Foto: AM Bofin og MR Kraby.

Venstre: Vevsbit fra en kreftsvulst farget med hematoksylin, eosin og safran. Høyre: Vevsbit farget med immunhistokjemi slik at cellene i blodkar farges brune og celler som deler seg farges blå. Foto: AM Bofin og MR Kraby.