Brystkreftforskere på ESMO-kongressen i Paris

9. – 13. september ble ESMO-kongressen arrangert i Paris (European Society for Molecular Oncology). Dette er en av de største konferansene i verden innenfor molekylær onkologi, et fagfelt som omhandler bruk av molekylære analyser i forbindelse med kreftsykdom. Her var det flere nettverksmedlemmer som presenterte sine resultater fra brystkreftforskning, både forskere fra Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus.

For forskerne var deltakelsen på konferansen viktig for å kunne følge med på utviklingen av fagfeltet, samt å få en forståelse for hvilke behandlinger brystkreftpasienter har mest nytte av i dag. I tillegg var det nyttig for forskerne å lære mer om hvordan ulike molekylære metoder som blir benyttet på laboratoriet blir mer og mer viktig innenfor brystkreft, både når det gjelder diagnose, prognose og valg av behandling. Noen av disse metodene er for eksempel single cell RNA sequencing og spatial transcriptomics – metoder som baserer seg på uttrykking av gener.