Brystkreftmedisin godkjent i Norge

Brystkreftmedisinen Perjeta er godkjent i Norge for behandling av tidlig, HER2-positiv brystkreft.

1. juni ble Roches brystkreftmedisin, Perjeta (Pertuzumab), godkjent for bruk i Norge til behandling av tidlig, HER2-positiv brystkreft. Omkring 15% av alle brystkrefttilfeller i Norge er HER2-positive, og det er til kvinner i denne pasientgruppen Perjeta vil kunne tilbys i kombinasjon med annen behandling.

Godkjenningen baseres på resultater fra APHINITYstudien som har data fra 4805 pasienter med tidlig, operabel, HER2-positiv brystkreft. Studien viser at ett års behandling med Perjeta, Herceptin og kjemoterapi reduserer risikoen for tilbakefall eller død med 23-24 % i høyrisikogrupper av brystkreftpasienter. Les mer i Roches internasjonale pressemelding og mynewsdesk.com/no.

Brystkreftforeningen melder at refusjon av Perjeta, slik at det offentlige helsevesen dekker behandlingen, fortsatt jobbes med i en metodevurdering hos Legemiddelverket. Forhåpentligvis er utfallet klart etter sommeren.