Klinisk forskningsgruppe brystkreft – Oslo Universitetssykehus

Forskningsgruppen driver forskerinitierte studier for å utvikle nye terapeutiske strategier både ved tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft. Dette inkluderer fokus på alle de viktigste behandlingsmetoder ved brystkreft, inkludert både effekt og bivirkninger. I tillegg er deltakelse i internasjonale multisenterstudier viktig, både for å øke samarbeidet med internasjonale grupper/forskere og for å sikre erfaring med behandlingsmetoder i tidlige faser. Våre pågående og fremtidige forskningsaktiviteter har fokus på hvordan vi skal videre individualisere brystkreftbehandlingen, med sikte på bedre effekt av behandlingen og mer nøyaktig identifisering av hva som er rett behandling for den enkelte pasient. Dette inkluderer også identifisering av nye terapeutiske mål og/eller forbedret kunnskap om optimal behandling av etablerte terapeutiske mål. Gruppen har også et klart fokus på å gjennomføre studier som kan bidra til å identifisere pasienter som ikke trenger systemisk adjuvant behandling, i tillegg til å avdekke de som trenger alternative behandlingsstrategier på grunn av manglende effekt av standardbehandlingen. Derfor har vi fokus på translasjonsforskning som inkluderer viktig og nært samarbeid med flere forkningsgrupper ved OUS. Forskningsgruppen er ansvarlig for gjennomføringen av de kliniske deler av følgende pågående (eller nært forestående) forskerinitierte studier knyttet til forskningsnettverket: Oslo2, NeoAVA,  I-BCT, ALICE (oppstartes Q2 2017), SATT og EMIT.

Gruppen omfatter flere fagområder: onkologisk brystkreft, kirurgisk brystkreft, seneffekter av kreftbehandling, tidlig utprøvende behandling, mammaradiologi, mammapatologi, molekylærpatologi, genetikk, og tumorbiologi.

 

Gruppeleder professor Bjørn Naume, MD PhD (Co-PI i nettverket), Universitetet i Oslo.

Gruppeleder Ellen Schlichting, MD PhD, Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalgte forskningsartikler:

Gruppemedlemmer:

 • Bjørn Naume, MD PhD, gruppeleder. Epost: bna(at)ous-hf.no
 • Ellen Schlichting, MD PhD, gruppeleder. Epost: elschl(at)ous-hf.no
 • Anna Alexandra Østgaard.
 • Anna Sætersdal, MD.
 • Anne Fangberget, MD.
 • Anne Renolen, MSc.
 • Anne-Lise Børresen-Dale, PhD.
 • Antoni Wiedlocha, MD PhD.
 • Cecilie Kiserud, MD PhD.
 • Elin Borgen, MD PhD.
 • Elsa Beraki, MSc.
 • Erik Løkkevik, MD.
 • Erik Wist, MD PhD.
 • Gry Årum Geitvik, MSc.
 • Hege Oma Ohnstad, MD PhD.
 • Hege Russnes, MD PhD.
 • Inger Schou Bredal, PhD.
 • Inger Thune, MD PhD.
 • Jon Amund Kyte, MD PhD.
 • Jon Håvard Loge, MD PhD.
 • Jon Lømo, MD PhD.
 • Kristin Andersen, PhD.
 • Kristin Reinertsen, MD PhD.
 • Kristine Kleivi Sahlberg, PhD.
 • Margit Riis, MD PhD.
 • Maria Fennefoss Dahlen.
 • Mette N. Stokke.
 • Mona Helene Hansen, PhD.
 • Olav Engebråten, MD PhD.
 • Ole Christian Lingjærde, PhD.
 • Sebastian Patzke, PhD.
 • Siri Helene Bertelsen Brandal, MD.
 • Steinar Åmdal, MD PhD.
 • Therese Sørlie, PhD.
 • Turid Danielsen, Dr. Philos.
 • Vessela Kristensen, PhD.
 • Vidar Flote, MD PhD.
 • Øystein Garred, MD PhD.