Deltagelse på workshop i Weggis

Medlemmer av nettverket dro til Weggis for å delta på en brystkreftworkshop.

Seks forskere fra Seksjon for kreftgenetikk deltok på workshop arrangert av European Network of Breast Development and Cancer Labs i Weggis 9-11. mars 2017. Tre postere ble presentert og ett av abstractene ble i tillegg presentert muntlig. På nettsiden for det europeiske nettverket kan man også melde seg inn.

De tre posterne ble presentert av:

  • Inga Hansine Rye og Hege Russnes
    • Poster: Intra Tumour Heterogeneity Defines Subtypes of HER2 Positive Breast Cancer With Clinical Implication.
  • Helga Bergholtz og Therese Sørlie
    • Poster: Concurrent Mutations in Synchronous DCIS and Invasive Breast Cancer Assessed by targeted sequencing
  • Helga Bergholtz, Anna Polec, Jens Henrik Norum og Therese Sørlie
    • Poster og presentasjon: Molecular Characterization of MPA/DMBA Induced Mouse Mammary Tumors