Digital bilde analyse av Ki-67 i svulstvev fra tamoxifen-behandlede pasienter

Celledeling er en grunnleggende egenskap for kreftceller, og høy celledeling er forbundet med økt forekomst av tilbakefall og redusert overlevelse for brystkreftpasienter. I en ny studie fra Stavanger Universitetssykehus i samarbeid med Aarhus Universitetsykehus har forskerne brukt digital bildeanalyse til å undersøke uttrykket av Ki-67 i svulstvev fra tamoxifen-behandlede pasienter.

Ki-67 er en velkjent markør for høy celledeling, men foreløpig er det ingen standardisert metode for kvantifisering, eller enighet om klinisk relevant terskelverdi. Det forventes at digital patologi blir viktigere i framtiden, slik at automatisert måling kan bidra til å redusere variabiliteten av denne markøren.

I denne studien ble ki-67 målt digitalt i kreftsvulster fra over 3600 brystkreftpasienter. Forskerne fant ingen forskjell mellom pasienter med og uten tilbakefall, noe som indikerer at Ki-67 ikke er en god markør for forhøyet risiko for tilbakefall.

Les hele Studien