Digital brysttomosyntese gir høyere deteksjonsrate enn standard mammografi

Norsk studie viser en økt deteksjonsrate ved bruk av syntetisk 2D mammografi og digital brysttomosyntese sammenlignet med standard 2D mammografi.

 

Radiolog Tone Hovda presenterte data fra en norsk studie på European Congress of Radiology i Wien.

På European Congress of Radiology i Wien presenterte nylig radiolog Tone Hovda fra Vestre Viken HF resultater fra en studie som sammenlikner mammografiscreening med digital brysttomosyntese (DBT) og syntetisk mammografi med  standard to-dimensjonal mammografi. DBT er en relativt nyutviklet «tredimensjonal» avbildningsteknikk der røntgenrøret beveger seg i en bue over brystet mens det tas en serie med bilder som så rekonstrueres til «tre-dimensjonale» bilder av hele brystet.  Det lages også syntetiske to-dimensjonale bilder fra den samme eksponeringen.

I studien fant man en 50% høyere deteksjonsrate for brystkreft ved bruk av DBT og syntetisk mammografi sammenliknet med 2D mammografi.  Til tross for en høyere deteksjonsrate, økte ikke tilbakekallelsesraten. Dette kan skyldes at det er lettere å avklare godartede funn ved DBT uten å måtte kalle kvinnen tilbake for ekstra undersøkelser.

Studien ble omtalt på radiolognettstedet  AuntMinnie.com og er nylig publisert i Radiology.

Du kan lese mer om digital brysttomosyntese og en annen norsk tomosyntesestudie (TOBE-studien i Bergen) på Kreftregisterets nettsider.