Disputas: Biomarkører for brystkreft

Nina Gran Egeland disputerer 2. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Discovery and Validation of Biomarkers in Breast Cancer».
Molekylærbiolog Nina Gran Egeland disputerer i dag for doktorgrad ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun har forsket på både nylig lanserte og mer etablerte biologiske faktorer for deres potensiale som biomarkører i brystkreft. Denne avhandlingen har fokusert på tre ulike vevsbaserte biomarkører (MARCKSL1, miRNA18-a/18b, og Ki-67), og understreker betydningen av å validere og kritisk evaluere både nye og etablerte biomarkører i senere studier.

Dagens brystkreftpasienter er forskjellige fra dem tidligere studier bygger på, og validering av eksisterende biomarkører i nye uavhengige pasientpopulasjoner er dermed vel så viktig. I dette arbeidet har vi undersøkt både nylig lanserte og mer etablerte biologiske faktorer for deres potensiale som biomarkører i brystkreft.