Drug monitoring of tamoxifen metabolites predicts vaginal dryness and verifies a low discontinuation rate from the Norwegian Prescription Database

I denne prospektive studien undersøkte vi om metabolismen av tamoxifen påvirket forekomst av bivirkninger av legemiddelet og i hvor stor grad pasientene sluttet å ta medikamentet. Studien inkluderte 220 pasienter fra Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB), en biobank som inkluderer pasienter fra universitetssykehusene i Bergen og Stavanger. Hovedfunnene var at pasienter med høye nivåer av tamoxifen og to andre metabolitter hadde økt risiko for å oppleve vaginal tørrhet, samt at de som rapporterte denne kjente bivirkningen hadde økt risiko for å avslutte tamoxifenbehandlingen tidlig. Videre fant vi at i løpet av en 5 års periode så hadde 18 % av pasientene avsluttet tamoxifenbehandling tidligere enn planlagt. Disse ratene var sammenlignbare mellom reseptregisteret og legemiddelmonitorering.

Les hele studien ved å klikke her.