En ny studie i Nature Communications redefinerer claudin-low brystkreft

I en studie publisert i Nature Communications 14. april utforsker Christian Fougner og kollegaer fra Therese Sørlies gruppe claudin-low subtypen av brystkreft.

De såkalte «intrinsic» subtypene av brystkreft ble definert for tjue år siden gjennom genekspresjonsanalyser, og har siden blitt validert i utallige kohorter. Disse subtypene deler, i praksis, brystkreft inn i flere under-sykdommer  med forskjellige molekylære sykdomsmekanismer, forventet overlevelse, og respons på behandling. Gjennom en integrert analyse av brysttumorer fra mus og mennesker, ble claudin-low i 2007 foreslått som en ytterligere subtype. Claudin-low tumorer har tidligere blitt assosiert med dårlig overlevelse, og det er funnet tilsvarende tumorgrupper i blærekreft og i magekreft. 
I denne studien gjør Fougner, Bergholtz, Norum og Sørlie et dypdykk i de molekylære egenskapene til claudin-low brystkreft. De viser at claudin-low ikke egentlig er en subtype på lik linje med de andre subtypene, men heller et sett med egenskaper som kan ses på toppen av en underliggende subtype (altså en fenotype). Funnene presentert i denne artikkelen har betydning for hvordan brysttumorer klassifiseres, og bedrer forståelsen av potensielt klinisk relevante kreftegenskaper. Data fra bl.a. Oslo2 studien er benyttet i artikkelen.
Les hele artikkelen her: 

Fougner, C., Bergholtz, H., Norum, J.H. & Sørlie T. Re-definition of claudin-low as a breast cancer phenotype. Nature Communications 11, 1787 (2020)

Les også «Behind the paper»