Endringer i den metabolske profilen hos kreftpasienter – SEMPRA-prosjektet

Kreftceller har et endret energiomsetning (metabolisme) i forhold til vanlige, friske celler. Raskt voksende kreftceller omdanner næringsstoffer til biomasse samtidig som de må opprettholde en høy energiproduksjon. Denne prosessen kan observeres ved å måle konsentrasjonen av små molekyler, kalt metabolitter, som er aktive komponenter av cellenes energiomsetning. Blodet sirkulerer gjennom alle vev og organer i kroppen og ved å se på den metabolske profilen av serumprøver kan vi dermed få et detaljert og helhetlig bilde av hva som skjer i kroppen.

Vi er nå i gang med en ny studie, hvor vi skal sammenligne den metabolske profilen av serumprøver hos kreftpasienter. Gjennom SEMPRA-prosjektet, som er et internasjonalt samarbeid mellom NTNU og Polen, har vi samlet inn prøver fra pasienter med brystkreft (n = 110), lungekreft (35), hode- og halskreft (35) og tykktarmskreft (31). Magnetisk resonans spektroskopi (MRS) gjør det mulig for oss å observere et bredt panel av metabolitter og lipoproteiner samtidig og vi ønsker å undersøke om vi kan identifisere fellestrekk i de metabolske profilene og lipidprofilene blant de forskjellige krefttypene. Det er mulig å lese mer om prosjektet på prosjektet hjemmeside og å følge det på denne Facebook-siden.