Organoider OUS

Cellelinjer, organoider og dyremodeller er ulike forskningsmodeller som benyttes innen brystkreftforskning. Disse modellene har ulike fordeler og ulemper som må vurderes før bruk.

Cellelinjer, organoider og dyremodeller er ulike forskningsmodeller som benyttes innen brystkreftforskning. Disse modellene har ulike fordeler og ulemper som må vurderes før bruk.