Exosomer fra brystkreftpasienter kan ha klinisk nytteverdi

Exosomer er små vesikler inne i cellene som inneholder molekylær informasjon. Det finnes både mange små molekyler pakket inn i disse vesiklene som sirkulerer rundt i kroppen. De produseres inne i cellene og de blir sluppet løs i kroppen via blodstrømmen for deretter å bli tatt opp av andre celler. Den molekylære informasjonen som finnes i vesiklene kan påvirke den mottagende cellen og dens prosesser. Vi vet at disse vesiklene finnes til vanlig, men molekylinnholdet og informasjonen som finnes inne i vesiklene kan endres, og spesielt ved sykdom.  Forsker Dr. Andliena Tahiri sammen med master student Ming Hang, har pågående prosjekter på Ahus og Ullevål hvor exosomer i blodet og deres innhold studeres.  Mer spesifikt blir det forsket på mikroRNA og cytokin-protein innholdet i blodet til brystkreftpasienter. MikroRNA regulerer gener og kan påvirke prosesser i celler, mens cytokiner er signalmolekyler som er involvert i immunitet. Ved å identifisere de molekyler som endrer seg betydelig ved sykdom eller under terapi, så kan disse molekylene brukes som biomarkører i klinikken.

Forsker Dr. Andliena Tahiri