EKbildet_DSC9381_cropped

Erik Knutsen har brukt FISH, som er en metode for å merke RNA molekyler i cellene, for å studere NEAT1uttrykket i brystkreftceller. NEAT1 kan ses i grønt på bildet, mens kjernene til cellene er farget blå/lilla.

Erik Knutsen har brukt FISH, som er en metode for å merke RNA molekyler i cellene, for å studere NEAT1uttrykket i brystkreftceller. NEAT1 kan ses i grønt på bildet, mens kjernene til cellene er farget blå/lilla.