Forskningsbiobanker presentert på Biobankkonferanse

Dr. Marie Austdal og Dr. Kristine Kleivi Sahlberg holdt presentasjoner på Biobankkonferansen i Oslo.

Konferanse om biobanker ble avholdt 12.-13. mars i Oslo.

Biobank Norge arrangerte biobankkonferanse i Oslo 12. – 13. mars i Oslo. Biobanksamarbeid mellom aktører, deling av data, regelverk, kvalitet i biobanker, innovasjon og samarbeid med industri var tema som ble belyst for befolknings- og forskningsbiobankene.

To forskere fra nettverket presenterte biobanker i nettverket; Dr. Kristine Kleivi Sahlberg fra Oslo Universitetssykehus presenterte biobanken til forskningsprosjektet «Tematisk forskningsområde brystkreft», mens Dr. Marie Austdal fra Stavanger Universitetssykehus presenterte «Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB)».

Samarbeid på forskningsbiobankene er viktig for å få god forskning av høy kvalitet på det biologiske materiale som kreftpasientene har gitt til forskning.