Forskningsgruppe for Brystkreft ved – Stavanger Universitetssjukehus

Forskningsgruppe for Brystkreft (FFB) har  hele behandlingsforløpet til brystkreft pasientene i fokus. Derfor er gruppen sammensatt på tvers av avdelingsgrensene, men langs forløpsaksen til pasienten. FFB består av molekylærbiologer, patologer, radiologer, onkologer, bryst-og endokrinkirurger, plastikkirurger, sykepleieforskere, sykepleiere, forskningskoordinatorer, brukerrepresentanter og representant fra medisinsk humaniora feltet (kulturviter). Sammen skaper vi pilarene for gruppens motto: Fra molekyl til helt menneske.

Vår visjon er å minke over –og underbehandling av brystkreftpasienter ved å bedre deres diagnostikk og oppfølgning ved å kombinere både basal og translasjonell forskning. Ved Avdeling for Patologi er det gjort flere retrospektive studier basert på arkivert tumorvev fra perioden 1989-2004 på brystkreft. Disse studiene er en kombinasjon av klassisk patologi, molekylær biologi (mikroRNA), kvantitativ immunohistokjemi og digital patologi. Ved Avdeling for Blod og Kreftsykdommer har den translasjonelle brystkreftforskningen lenge vært fokusert på mikrometastaser til beinmarg ved tidlig brystkreft, og i denne pasientgruppen har vi nå median oppfølgingstid på 12.5 år. De senere årene har imidlertid fokuset dreid mer over på å undersøke betydningen av sirkulerende tumorceller (CTCs) og cellefritt tumor DNA (ctDNA) fra plasma som prognostiske markører og som monitoreringsverktøy for behandlingseffekt.  Ved seksjon for bryst –og endokrinkirurgi har man ansvaret for innsamling av blodprøver og PROM-data fra 336 brystkreftpasienter som inngår i den Prospektive Bryst kreft Biobanken (PBCB). Disse pasientene vil bli fulgt opp med nye blod- og urinprøver hvert halvår og hvert år med nye spørreskjemaer over en 10-års periode.

Gruppeleder Emiel Janssen, PhD, Stavanger Universitetssykehus. Foto: Svein Lunde.

Gruppeleder Håvard Søiland, MD, PhD, Stavanger Universitetssykehus. Foto: Svein Lunde.