20180831_095015

Tone Hovda, PhD-student i VV, og Professor Solveig Hofvind, leder av mammografi screeningprogrammet i Kreftregisteret.

Tone Hovda, PhD-student i VV, og Professor Solveig Hofvind, leder av mammografi screeningprogrammet i Kreftregisteret.