Genetisk variasjon og brystkreft: risiko, utvikling og behandling

Flere ansatte ved Avdeling for genetikk var tilstede ved utdelingen av midler fra Kreftforeningen 2017. Prosjektleder Vessela Kristensen i midten foran.

Prosjektet ledet av Vessela Kristensen er basert på genetisk variasjon innen brystkreft, og mottok i høst støtte fra Kreftforeningen.

Målet med studien er å observere effekten av den genetiske variasjonen av molekylære endringer på DNA-, mRNA- og miRNA-nivå over tid. I tillegg skal effekten av protein- og fosforyleringsprofiler ved forskjellige stadier av brystkreft studeres. Vi vil integrere molekylære data fra høykapasitetsanalyser inn i modeller av interaksjoner og systematisk validere disse modellene fra et medisinsk perspektiv. Med dette arbeidet ønsker vi å bedre kunne forstå biologiske systemer som metabolske signalveier, organeller, celler, fysiologiske systemer og organismer.

Tumorprofiler kan baseres på en rekke molekylære faktorer som uttrykk av mRNA, miRNA, lncRNA, splicevarianter og kopitallsendringer. Det unike ved dette prosjektet ligger i muligheten til å koble sammen tumorprofiler til pasientens egen genotype og evaluere hvilken påvirkning disse parametrene har på tumortype, hvor aggressiv tumoren er og behandlingsrespons.