Genetisk på Kreftforeningens utdeling

Flere ansatte ved Avdeling for genetikk var tilstede ved utdelingen av midler fra Kreftforeningen 2017. Prosjektleder Vessela Kristensen i midten foran.

Flere ansatte ved Avdeling for genetikk var tilstede ved utdelingen av midler fra Kreftforeningen 2017. Prosjektleder Vessela Kristensen i midten foran.