Human cytomegalovirus og brystkreft forskning på Akershus universitetssykehus

Det er kjent fra tidligere forskning at virus kan være med på å øke risikoen til kreft. Et typisk eksempel på dette er human papilloma virus (HPV) som kan forårsake livmorkreft. Ut ifra forskning som er blitt gjort på HPV og livmorkreft, finnes det nå en tilgjengelig vaksine for kvinner som ønsker å beskytte seg mot denne krefttypen. På Akershus universitets sykehus, har det vært mye interesse å finne ut om det finnes noen sammenheng mellom Human cytomegalovirus (HCMV) og bryst kreft, ettersom det har vært studier som har indikert at denne type virus er hyppig identifisert i ulike krefttyper, deriblant brystkreft.  Professor Jürgen Geisler, og Phd student og kirurg Joel Touma, har vært aktivt engasjert i forskning rundt dette temaet og har nylig publisert vitenskapelige artikler.

HCVM RNA er identifisert i 90% av alle brystkreft tumorer og metastaser. Det er mange teorier som tyder på at HCMV kan påvirker immunsystemet, og dermed også påvirke tumor celler i kroppen.  Celler som er infisert med HMCV kan unngå å bli gjenkjent av immunsystemet ved at det får cellen til å produsere stoffer som blir sluppet ut i miljøet rundt cellene, og dermed ikke la immuncellene slippe til og identifisere HMCV-infiserte celler som inntrengere.

EN HCMV infeksjon kan påvirke ulike celle typer i tumoren, ettersom en tumor inneholder mange ulike celletyper. I bildet nedenfor (Figur 1) ser vi tumor epitel celler som er infisert med HCMV. Det er tenkt at slike HCMV infiserte epitel celler påvirker ulike immunceller (M1, M2 og TAMs) ved å utløse ulike immunresponser slikt at de hjelper tumoren å vokse (pro-tumorigenic).

Figur 1. Samspill mellom tumor epitel celler infisert med HMCV og ulike immun celler.

Det er samtidig vist at en latent virusinfeksjon kan reaktiveres av immunsystemet og forårsake inflammasjon (betennelsesreaksjoner) ved å aktivere genuttrykket til cyclooxygenase-2 (COX-2) og 5-lipoxygenase (5-LO). Økt genuttrykk av disse to genene er tidligere blitt identifisert til å øke risikoen for brystkreft. I Joel Touma sin nyeste artikkel undersøker han genuttrykket til COX2 og 5-LO i brystkreft vev og i normalt bryst vev. De finner økt uttrykk av begge gener i brystkreft vev men ikke i normalt bryst vev, og viser at det finnes en sammenheng mellom HMCV infeksjon og økt inflammasjonsmarkører. Dette betyr at HCMV kan øke inflammasjon i brystkreft vev, og dermed hjelpe tumoren å vokse. Om dette er bevis nok til å endre terapier som inkluderer antiviral behandling i tillegg til vanlig terapi gjenstår å forske mer på.

 

Referanser:

  1. A Review of the Potential Role of Human Cytomegalovirus (HCMV) Infections in Breast Cancer Carcinogenesis and Abnormal Immunity. Jürgen Geisler, Joel Touma, Afsar Rahbar, Cecilia Söderberg-Nauclér and Katja Vetvik. Cancers, 2019.

 

  1. Human cytomegalovirus infection is correlated with enhanced cyclooxygenase‑2 and 5‑lipoxygenase protein expression in breast cancer. Helena Costa, Joel Touma, Belghis Davoudi, Melinda Benard, Torill Sauer, Jürgen Geisler, Katja Vetvik, Afsar Rahbar, Cecilia Söderberg‑Naucler. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2019