Hva bidrar fettceller med i brystkreft, og kan de bli brukt som en ny strategi i brystkreftbehandling?

Lipid akkumulering i fettceller (A, B, and C). Panel D viser lipid akkumulering i fettceller ved bruk av confocal mikroskopi. Disse bildene av fettceller er tatt etter at de har vært dyrket i 14 dager.

Mikromiljøet til kreftceller i brystet er et dynamisk økosystem som består av ulike komponenter, celletyper, og signalmolekyler som samlet bidrar til å påvirke kreftcellers progresjon og behandlingsrespons. Blant andre viktige celler, så har fettceller i mikromiljøet blitt anerkjent i å ha en nøkkelrolle som påvirker prosesser som dannelse av nye blodårer og metabolisme, i tillegg til å kunne påvirke immunceller.

I dette prosjektet ønsker vi å dyrke fettceller sammen med kreftceller og andre type celler. Ved å undersøke de molekylære og cellulære mekanismene som påvirker ulike prosesser i kreftceller, håper vi på å finne ut av nye terapeutiske strategier som kan påvirke fettcellene direkte og endre deres påvirkning av brystkreftprogresjon. Dette prosjektet er et samarbeid mellom forskere på Ullevål sykehus og Akershus Universitetssykehus, og hovedmålet er å bidra til bedre persontilpasset behandling for brystkreft pasienter.

Wioletta Brankiewicz, PhD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av Wioletta Brankiewicz, PhD, Oslo Universitetssykehus