Hva bidrar til at et forstadium til kreft utvikler seg til invasiv sykdom?

Brystkreftforsker Jens Henrik Norum foran mikroskopet.

Et forstadium til kreft i brystet, kalt duktalt karsinom in situ (DCIS), som medfører økt risiko for utvikling av brystkreft, påvises i mer enn 400 kvinner i Norge hvert år. Det er kjent at en betydelig andel av disse forstadiene ikke vil utvikle seg til skadelig brystkreft, men det finnes i dag ingen sikker metode for å forutsi hvilke av kvinnene som vil utvikle ondartet brystkreft. Det er stort behov for økt kunnskap om hvilke mekanismer internt i cellene, og hvilke celletyper som bidrar til at et forstadium til kreft videreutvikles. I dette prosjektet vil vi studere hvilke celletyper som befinner seg i umiddelbar nærhet av områdene i brystet med påvist forstadium til kreft, samt hvilke av cellens signalmekanismer som er slått på eller av, og som kan bidra til utvikling av brystkreft. Vil vil benytte såkalt Digital Spatial Profiling (DSP) teknologi som gir svært detaljert informasjon om gener og proteiner i cellene vi studerer. Til å utføre disse studiene har vi i et samarbeid med Akershus Universitetssykehus fått tilgang til et unikt innsamlet materiale med vevsprøver fra mer enn 400 kvinner med påvist DCIS. For å validere funnene våre vil vi benytte musemodeller som gir oss mulighet til å studere prosesser som bidrar til utviklingen fra forstadium til innfiltrende sykdom på organ- og individnivå.