Hvilken rolle har nøytrofiler i kreft?

Jeg heter Miriam Giambelluca og jeg er forsker ved NTNU/UiT. Hovedmålet med prosjektet mitt er å få ny innsikt i mekanismene for hvordan metastatiske tumorer omprogrammerer nøytrofiler, og hvordan nøytrofiler påvirker tumorprogresjon og behandlingsresistens, med hovedfokus på brystkreft. Basert på dette har jeg som mål å utvikle nye nøytrofil-baserte biomarkører og nanoterapi rettet mot nøytrofiler.

Hvorfor nøytrofiler?

Nøytrofiler er den største undergruppen av hvite blodceller i blodet og er avgjørende for kroppens forsvar mot ulike sykdomsfremkallende organismer. De har en viktig rolle i nedkjempelse av bakterier, men de utgjør også en betydelig rolle i kreftbiologi. Det er vist at et økt antall nøytrofiler i en tumor eller et førhøyet forhold mellom nøytrofiler og lymfocytter i blodet, er assosiert med dårlig prognose og klinisk utfall hos brystkreftpasienter. Selv om de underliggende mekanismene bak dette ikke er helt forstått enda, er det kjent at nøytrofiler som rekrutteres til tumoren enten kan fremme eller forhindre utvikling av tumoren.

Min hypotese innebærer at metastatiske tumorer tiltrekker og manipulerer nøytrofiler slik at de fremmer tumorvekst og metastase, undertrykker immunforsvaret lokalt og dermed påvirker behandlingsresponsen. Antall  nøytrofiler øker etter hvert som tumoren vokser, og forsvinner fra blodet når tumoren fjernes. Den nøytrofile fenotypen og relaterte molekyler i svulster og blodbanen kan derfor benyttes som sensitive og spesifikke markører for kreftprognose, behandlingsrespons og overvåkning av behandlingseffekt. Terapeutisk målrettet behandling mot nøytrofilene som fremmer tumorprogresjon kan dermed forsterke effekten av immun terapi og redusere motstanden mot blant annet cellegift og strålebehandling.