Hvordan følger man best opp brystkreftpasienter etter behandling?

Image © REBECCA studien.

Etter brystkreftbehandling opplever mange pasienter senskader som kreft-relatert fatigue (utmattelse) og andre komplekse kroniske tilstander. Dette kan være vanskelig å fange opp i helsevesenet. Nå vil forskere i et EU-prosjekt undersøke om teknologi som vi omgir oss med til daglig, kan hjelpe til med å forbedre oppfølgingen av brystkreftpasienter.

I REBECCA-prosjektet samarbeider forskere ved Stavanger Universitetssjukehus med kolleger i Spania, Sverige, Luxemburg, Kypros og Hellas om å undersøke hvordan man kan forbedre oppfølgingen etter brystkreftbehandling ved hjelp av en smartklokke og mobil-app. REBECCA-prosjektet er finansiert av EU via Horizon2020 programmet. Prosjektet startet i 2021, og i 2022 var det oppstart av en observasjonsstudie, den første av 3 kliniske studier, der brystkreftpasienter bærer en smartklokke for innsamling av «real-world data» og svarer på spørsmål om livskvalitet i en app. Posisjonsdata samles også inn via REBECCA app’en for å kartlegge hvor aktiv pasientene er etter avsluttet kreftbehandling, ettersom forskerne tenker at aktivitetsnivået kan være med på å forutsi utviklingen av kreft-relatert fatigue.

I 2023 har startskuddet gått for en intervensjonsstudie, der deltakerne enten får standard oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer eller får REBECCA-assistert oppfølging i tillegg. REBECCA-assistert oppfølging er en individualisert oppfølging som baserer seg på de digitale dataene som samles inn. Resultatene fra studien vil kunne hjelpe til å forme oppfølgingsprogram for brystkreftpasienter i fremtiden.

Forsker Kjersti Tjensvoll ved Stavanger Universitetssjukehus leder studien i Stavanger.

Ingrid Holsvik Dahl, Kristin Jonsdottir og Kjersti Tjensvoll er studiemedarbeidere i REBECCA studien.