NTNU metastase

Kreftceller begynner å kravle når de får et kravlesignal. Eksempel på statistikk fra 72 timers opptak generert ved bruk av teknisk assistanse fra firmaet Korsnes Biocomputing (https://www.korsnesbiocomputing.no/)

Kreftceller begynner å kravle når de får et kravlesignal. Eksempel på statistikk fra 72 timers opptak generert ved bruk av teknisk assistanse fra firmaet Korsnes Biocomputing (https://www.korsnesbiocomputing.no/)