Hvordan påvirkes kroppen systematisk av ulike typer kreftbehandling?

Kreftbehandling vil ikke bare påvirke kreftsvulsten, men har en effekt på hele kroppen. De systematiske virkningene av ulike typer behandling kan spille inn på pasientens prognose, men også føre til uønskede negative langtidseffekter. Hvordan påvirkes kroppen systematisk av ulike typer kreftbehandling? Kan endringer i sirkulerende molekylær i blodet si noe om pasientens prognose? Dette er noen av spørsmålene vi vil finne svaret på i en pågående studie. Her bruker vi NMR spektroskopi for å undersøke hvordan nivåene av stoffer fra kroppens energiomsetning (metabolitter) over tid påvirkes av ulike typer kreftbehandling. Pasientene i studien er fulgt i 10 år for å undersøke langtidseffekter. Vi måler metabolitter og lipidtransportører (lipoproteiner) i blodprøver fra pasienter før, under, og etter kreftbehandling for å få et nøyaktig bilde av kreftbehandlingens påvirkning. NMR analysen gir en svært detaljert måling av de ulike typer lipoproteiner og hva de bærer med seg rundt i blodbanen, noe som gir oss ny unik informasjon om langtidseffekter av kreftbehandling.

Guro F. Giskeødegård – NTNU