Hvordan utnytte veldig små partikler for å oppnå mer målrettet kreftbehandling?

DIRNANO: Dirigere immunresponsen via designede nanomaterialer

DIRNANO er et EU-finansiert Marie Skłodowska-Curie innovativt opplæringsnettverk for forskere i tidlig fase (ESR). Det overordnede målet med nettverket er å utvikle biokompatible nanofarmasøytiske midler med immunspesifikk oppførsel som er i stand til å rekruttere immunceller med anti-kreftpotensial, og å undersøke om slike mekanismer kan utnyttes i kreftimmunterapi og vaksinasjon. Nettverket har 12 mottakere og syv partnere fra ni ulike europeiske land, både fra akademia og industri. Professor Gunhild M. Mælandsmo sin forskningsgruppe ved institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus er medlem av dette nettverket. De har rekruttert Marek Feith som ESR/doktorgradsstudent, som jobber med følgende prosjekt, som er et samarbeid med det norske bioteknologiselskapet PCI Biotech AS.

 

Utnyttelse av immuncelleinfiltrasjon for optimal nanopartikkelbasert kreftbehandling

Ph.D. student: Marek Feith

Hovedveileder: Gunhild M. Mælandsmo

Veileder ved PCI Biotech: Anders Høgset; Internveileder ved UiO: Olav Engebråten

Veiledere ved OUS: Tore-Geir Iversen, Kirsten Sandvig and Tore Skotland

 

Mange kreftbehandlinger kan medføre alvorlige bivirkninger for pasienten. I dette prosjektet forsøker vi å redusere de systemiske effektene av kreftbehandlingen, altså bivirkningene som har effekt på hele kroppen. Vi anvender veldig små degraderbare partikler, såkalte nanopartikler, for å frakte cellegiften målrettet til kreftcellene ved bruk av en metode kalt fotokjemisk internalisering (PCI). PCI er en metode hvor kjemiske komponenter som responderer på lys, utnyttes i transporten av store molekyler. For kreftbehandling innebærer dette at cellegiften fraktes inni nanopartiklene til kreftcellene. Ved belysning av svulstområdet vil cellegiften bevege seg fra nanopartikkelen og inn i kreftcellen, hvor cellegiften utøver sin virkning. Det har også blitt vist at behandling med PCI stimulerer celledød ved at immunceller angriper kreftcellene.

Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan slik målrettet cellegiftbehandling ved bruk av PCI, kan stimulere immunsystemet, og hvordan dette kan utnyttes i brystkreftbehandling. Ved å innkapsle et legemiddel som trigger celledød i nanopartiklene, antar vi at effekten av kreftbehandlingen vil bli begrenset til svulstområdet, og vi håper dette vil redusere den systemiske effekten av behandlingen. Når kreftcellene dør, blir immuncellene tiltrukket til svulstområdet. Vi har som mål å karakterisere disse immuncellene som tiltrekkes av nanopartikler designet av PCI Biotech og av DIRNANO nettverket.