Molbreast

På bildet presenterer stipendiat Abhibhav Sharma sine nyeste resultater fra Oslo2 studien til andre i Molbreast gruppen på NTNU.

På bildet presenterer stipendiat Abhibhav Sharma sine nyeste resultater fra Oslo2 studien til andre i Molbreast gruppen på NTNU.