Figur 1: Cellens reseptorer fungerer som parabolantenner som sender signaler inn til kjernen der avgjørelsene blir tatt. Rot i ledningsnettet (signalveiene) vil kunne føre til kreftutvikling. Målrettede medisiner vil rette seg mot punkter i nettverkene som bidrar til kreftutvikling for å motvirke disse. (Illustrasjon: Lisa Zeyen Øyås)

Figur 1: Cellens reseptorer fungerer som parabolantenner som sender signaler inn til kjernen der avgjørelsene blir tatt. Rot i ledningsnettet (signalveiene) vil kunne føre til kreftutvikling. Målrettede medisiner vil rette seg mot punkter i nettverkene som bidrar til kreftutvikling for å motvirke disse. (Illustrasjon: Lisa Zeyen Øyås)