Lilly Anne_figur 1

Figur 1. A) Immuninfiltrasjon. Resultater fra Cibersort for de luminale subtypene. B) Oversikt over hvilke immuncellemønster vi finner i de ulike subtypene basert på de digitale analysene.

Figur 1. A) Immuninfiltrasjon. Resultater fra Cibersort for de luminale subtypene. B) Oversikt over hvilke immuncellemønster vi finner i de ulike subtypene basert på de digitale analysene.