Immunprofilering av brystkreftpasienter under behandling med aromatasehemmere ved bruk av CyTOF teknikk

Resultater fra pilotstudien. Figuren viser 12 grupper av ulike immunceller.

Flyten i NEOLETEXE-studien. Brystkreftpasienter randomiseres i to behandlingsgrupper som mottar de samme medikamentene, men i ulik rekkefølge.

NEOLETEXE er en klinisk brystkreftstudie ved Akershus universitetssykehus (Ahus) som ledes av professor Jürgen Geisler. Denne studien innebærer bruk av aromatasehemmere i brystkreftbehandling. Aromatasehemmere er legemidler som hindrer produksjon av østrogen, et hormon som er viktig i østrogenreseptor-positiv brystkreft. Shakila Jabeen (PhD) jobber som forsker i brystkreftgruppen på Ahus. Hun ekstraherer immunceller fra blodprøver tatt av brystkreftpasienter til å forske på kreft og kreftbehandling basert funksjonene til immunceller. I en pilotstudie ble immunceller studert ved bruk av en celleanalyseringsteknikk kalt CyTOF. CyTOF er en metode som baserer seg på oppdagelse av celler ved hjelp av overflatemarkører som er spesifikke for hver celletype. I pilotstudien ble immunceller fra brystkreftpasienter sammenlignet med immunceller fra friske blodgivere. I tillegg ble variasjoner i immuncellefunksjoner i hver brystkreftpasient studert gjennom hele behandlingsperioden. Det ble oppdaget tolv grupper av immunceller. Ved å studere 37 markører som befant seg på overflaten av gruppene, kunne man si noe om funksjonene til de ulike immuncellegruppene.

Resultatene fra denne pilotstudien viste at immunceller oppfører seg helt forskjellig i brystkreftpasienter enn i friske blodgivere. For eksempel, proteinet CXCR3 i hvite blodceller ble i større grad uttrykt i brystkreftpasienter sammenlignet med friske blodgivere. Det ble også observert variasjoner i immuncellefunksjoner i brystkreftpasientene som følger av behandling. For eksempel proteinet PD-L2, som etter behandling ble mindre uttrykt i de fleste brystkreftpasienter, sammenlignet med før behandling. Disse resultatene viser at det er mulig å oppdage forskjeller i immuncellefunksjoner mellom personer med og uten kreft, i tillegg til forskjeller i immuncellefunksjoner før og etter kreftbehandling. Videre ønsker vi å sjekke om vi får de samme resultatene dersom vi benytter en enda større gruppe med pasienter inkludert i NEOLETEXE-studien, samt fra andre kliniske brystkreftstudier ved Ahus.

 

Prosjektets samarbeidspartnere: Shakila Jabeen, PhD (Ahus); Jürgen Geisler, MD, PhD (Ahus); Else Marit Inderberg, PhD (OUS); Jamie York (OUS); Vessela Kristensen, PhD (OUS) og Xavier Tekpli, PhD (OUS).