ALICE_ICON_full

ALICE og ICON studieteamet ved Seksjon for utprøvende kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (fra venstre) Katinka Bell (studiesykepleier), Anne Gina Pedersen (studiesykepleier), Nikolai Kragøe Andresen (stipendiat), Eline Holli Halset (studiesykepleier), Kristin Byrkjeland Nauste (studiesykepleier), Hege Aker Isaksen (studiesykepleier) og Andreas Hagen Røssevold (stipendiat).

ALICE og ICON studieteamet ved Seksjon for utprøvende kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (fra venstre) Katinka Bell (studiesykepleier), Anne Gina Pedersen (studiesykepleier), Nikolai Kragøe Andresen (stipendiat), Eline Holli Halset (studiesykepleier), Kristin Byrkjeland Nauste (studiesykepleier), Hege Aker Isaksen (studiesykepleier) og Andreas Hagen Røssevold (stipendiat).